Systemy aluminiowe

N

Aluminum Systems

 • System TM 77HI

TM 77HI system is a safe and innovative solution that provides excellent parameters of thermal and acoustic insulation, safety, and protection against wind and water.

The separators between aluminium profiles ensure great thermal insulation properties. Dedicated thermal insulators act as thermal insulation, in combination with infill of high thermal insulation properties.


Advantages

• possibility of heating costs reduction,
• possibility of creating large-surface constructions with modern arrangement of facades and interiors,
• easy to match with fittings elements and control elements,
• possibility of creating modern constructions of various shapes and configurations,
• possibility of achieving heat transfer factor as good as Uf = 0,8÷1,5 W/m2K thanks to using unique thermal insulation solutions,
• possibility of making balcony door with low threshold,
• possibility of combination with other Yawal systems.

 

Performance properties

 • Air permeability – class 4 acc. to PN 12207
 • Water tightness – E1650 acc. to PN-EN 12208
 • Heat transfer coefficient – Uf= 0,8÷1,4 W/m2K acc. to PN-EN ISO 10077-2
 • Acoustic insulation – 39÷48 dB acc. to PN-EN ISO 140-3
 • Anti-Thef protection – RC2, RC3, RC4

Dostępne kolory folii

 • System TM 74HI

This system is dedicated to constructing doors, windows and display windows with high thermal insulation properties, to be used in apartment buildings, houses, public and industrial buildings.

Thermal insulators used in this system are made of polyamide reinforced with glass fibre, the space between insulators is additionally filled with polyurethane foam. The system allows for creating constructions of large dimensions due to application of reinforced profiles arranged on the outside and inside.

Advantages

 • optimizing of operation costs of the buildings due to thermal insulation of the   profiles,
 • possibility of creating modern window constructions in various configurations,
 • possibility of profile bending,
 • possibility of installing windows in facade systems,
 • possibility of creating sets of constructions mounted at optional angle,
 • possibility of using full range of modern fittings and individual handles or pull handles due to profiles of various width,
 • possibility of using hidden hinges and remotely controlled locks due to used profiles of appropriate width,
 • possibility of combination with other Yawal systems.

Performance properties

 • Air permeability – class 4 acc. to PN 12207
 • Water tightness – E1050 acc. to PN-EN 12208
 • Heat transfer coefficient – Uf= from 1,0 W/m2K acc. to PN-EN ISO 10077-2
 • Acoustic insulation – Rw= 31÷44 dB acc. to PN-EN ISO 20140-3
 • Anti-Thef protection – RC2, RC3, RC4

Dostępne kolory folii

 • System TM 102HI

YAWAL TM 102HI System is dedicated to energy-saving and passive buildings.

This system will work in public utility buildings and in residential buildings. It is a well-developed system of aluminium profiles used to manufacture modern types of windows, doors and display windows that require high thermal insulation properties. The modern construction of the sash, with insulator angled with respect to the frame, provides beneficial distribution of forces within the profile. Due to the above, manufacturing of highly durable profiles was possible, and that, in turn, allowed for creating constructions of large dimensions and significant weight. As a part of this system, we offer wide range of glazing and the possibility of installing all types of two-chamber or three-chamber glass panes available on the market.

To meet the growing expectations concerning thermal insulation properties, Yawal has developed TM 102HI system, dedicated for passive and energy -saving buildings – Uw from 0,4 W/(m²K).

TM 102HI meets the highest requirements concerning durability, quality, and aesthetics of created objects. Tight and durable constructions limit cold air access to the inside of the building during winter and protect against excessive heat in summer.

Advantages

 • possibility of using full range of fittings available at the market: surface fittings ALU, groove type PCV, hidden hinges, handles with spindles – of any shape, stainless handles,
 • excellent level of energy-saving and very high water-tightness due to innovative central seal construction,
 • modern design of lock profiles in combination with the new gaskets allows for creating one uninterrupted surface of aluminium and gaskets,
 • possibility of manufacturing glazing reversible profile,
 • possibility of creating large – dimension structures,
 • possibility of making balcony door with low threshold,
 • possibility of manufacturing the window with a movable mullion,
 • additional wind insulation due to application of gasket at the contact point of glazing bead and profile,
 • possibility of combination with other Yawal systems.

Performance properties

 • Air permeability – class 4 (600 Pa)
 • Water tightness – class AE 1800 (1800 Pa)
 • Heat transfer coefficient – Uf= from 0,45 W/m2K
 • Acoustic insulation – 39÷48 dB acc. to PN-EN ISO 140-3
 • Anti-Thef protection – RC2
 • Wind load resistance – class C5 (2000 Pa)

Dostępne kolory folii

szary antracytowy

złoty dąb

biały

szary kwarcytowy

szary

orzech

N

Systemy przesuwne aluminiowe

 • Drzwi podnoszono-przesuwne HST
  System DP 180

DP 180 is a system dedicated to manufacturing of overhead sliding doors for external purposes.

DP 180 system is a modern solution based on aluminium profiles with thermal separators. The construction of DP 180 helps to reduce heat energy losses, thus decreasing heating costs of designed objects. This product is suitable for residential buildings and for public utility buildings.

The width and height of a door leaf may reach even 3300 mm, and weight – even 430 kg. Large glazing is a sign of modern construction industry. Glass sheets, that are fixed by means of aluminium profiles, add lightness to each building and allow for creating a transparent barrier that is a well-thought out protection against cold, wind, rain or sunlight.

Zalety

 • doskonała izolacyjność cieplna – Uf = od 1,1 W/m2K,
 • rozwiązanie wąskiego słupka – tylko 47 mm,
 • grubości wypełnienia do 62 mm,
 • możliwość wykonania drzwi o bardzo dużych gabarytach i ciężarze skrzydła nawet do 430 kg,
 • możliwość wykonania połączenia całoszklanego narożnika pod kątem 90 ̊,
 • możliwość wykonania drzwi z zatopionym progiem – brak barier architektonicznych,
 • bardzo dobre parametry wodoszczelności i przenikalności powietrza,
 • możliwość zamontowania systemu automatycznego do otwierania i zamykania drzwi,
 • możliwość zastosowania okuć z mikrowentylacją,
 • możliwość montażu wypełnienia od strony zewnętrznej,
 • możliwość bez szprosowego łączenia szyb,
  ruchomy słupek narożny,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Szerokość profili Futryna: 180 mm, Skrzydło: 81 mm
 • Grubość wypełnienia 18÷62 mm
 • Uszczelki EPDM, TPE
 • Ciężar skrzydła max. 430 kg
 • Wysokość skrzydła max. 3300 mm
 • Szerokość skrzydła max. 3300 mm
 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 • Wodoszczelność klasa E1350 wg PN-EN 12208
 • Współczynnik przenikania ciepła
  Uw od 0,8 W/2K, Uf od 1,1 W/m

Dostępne kolory folii

szary antracytowy

złoty dąb

biały

szary kwarcytowy

szary

orzech

N

Drzwi automatyczne rozsuwane

 • System TM 77HI

System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu przekładek pomiędzy profilami aluminiowymi uzyskano doskonałe wartości izolacyjności termicznej. Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem.

Zalety

 • możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
 • możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach pozwalających na nowoczesne aranżacje elewacji oraz wnętrz,
 • ​kompatybilność z gamą elementów okuć i sterowania,
 • możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach,
 • możliwość uzyskania doskonałej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie U f = 0,8÷1,5 W/m²K dzięki zastosowaniu w systemie unikalnych rozwiązań izolacyjności termicznej,
 • możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN 12207
 • Wodoszczelność E1650 wg PN-EN
  12208
 • Współczynnik przenikania ciepła 
  Uf =0,8÷1,4 W/m2K
  wg PN-EN ISO 10077-2
 • Izolacyjność akustyczna 39÷48 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Odporność na włamanie RC2, RC3, RC4

Dostępne kolory folii

N

Okna uchylno-przesuwne PSK

 • System TM 77HI

System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu przekładek pomiędzy profilami aluminiowymi uzyskano doskonałe wartości izolacyjności termicznej. Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem.

Zalety

 • możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
 • możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
 • możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach pozwalających na nowoczesne aranżacje elewacji oraz wnętrz,
 • kompatybilność z gamą elementów okuć i sterowania,
 • możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach,
 • możliwość uzyskania doskonałej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie U f = 0,8÷1,5 W/m²K dzięki zastosowaniu w systemie unikalnych rozwiązań izolacyjności termicznej,
 • możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN 12207
 • Wodoszczelność E1650 wg PN-EN 12208
 • Współczynnik przenikania ciepła 
  Uf =0,8÷1,4 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
 • Izolacyjność akustyczna 39÷48 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Odporność na włamanie RC2, RC3, RC4

Dostępne kolory folii

szary antracytowy

złoty dąb

biały

szary kwarcytowy

szary

orzech

N

Drzwi aluminiowe

 • System TM 77HI

System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu przekładek pomiędzy profilami aluminiowymi uzyskano doskonałe wartości izolacyjności termicznej. Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem

Zalety

 • możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
 • możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach pozwalających na nowoczesne aranżacje elewacji oraz wnętrz,
 • kompatybilność z gamą elementów okuć i sterowania,
 • możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach,
 • możliwość uzyskania doskonałej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie U f = 0,8÷1,5 W/m²K dzięki zastosowaniu w systemie unikalnych rozwiązań izolacyjności termicznej,
 • możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 • Wodoszczelność E900 wg PN-EN 12208
 • Współczynnik przenikania ciepła Uf =0,9÷1,5 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
 • Izolacyjność akustyczna 36 ÷ 45 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Odporność na włamanie RC2, RC3

Dostępne kolory folii

 • System TM 102HI

Jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Sprawdzi się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie mieszkaniowej. ​ Jest to rozbudowany system profili aluminiowych służący do wykonywania nowoczesnych typów drzwi wymagających wysokiej izolacji termicznej. W ramach systemu oferujemy szeroki zakres szklenia oraz możliwość montażu wszystkich typów szyb dwu- i trzy-komorowych dostępnych na rynku. Aby sprostać coraz większym oczekiwaniom w zakresie izolacyjności termicznej Yawal opracował system TM 102HI dedykowany dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego – U w  od 0,4 W/(m 2 K). TM 102HI spełnia najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości, jakości i estetyki kształtowanych obiektów. Trwała i szczelna konstrukcja systemu znacząco ogranicza dostęp chłodnego powietrza do wnętrza budynku zimą, a latem chroni przed nadmiernym jego nagrzewaniem.

Zalety

 • możliwość wykorzystania pełnej gamy okuć dostępnych na rynku: nawierzchniowych ALU, rowek typu PCV, ukryte zawiasy, klamki trzpieniowe o dowolnym kształcie, klamki nierdzewne,
 • doskonały poziom energooszczędności oraz bardzo wysoka wodoszczelność dzięki zastosowaniu innowacyjnej
  konstrukcji uszczelki centralnej,
 • nowoczesny design profili zatrzaskowych w połączeniu z nowymi uszczelkami – możliwość uzyskania jednej
  płaszczyzny na linii aluminium – uszczelka,
 • możliwość wykonania profilu odwracającego szklenie,
 • możliwość tworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach,
 • możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
 • dodatkowa izolacja wiatroszczelna dzięki zastosowaniu uszczelki na styku listwy szklącej i profilu,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 (600 Pa)
 • Wodoszczelność klasa AE1800 (1800 Pa)
 • Współczynnik przenikania ciepła Uf = od 0,45 W/m2k
 • Izolacyjność akustyczna 39÷48 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Odporność na włamanie RC2
 • Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 (2000 Pa)

Dostępne kolory folii

N

Fasady i ogrody zimowe

Nowoczesne systemy aluminiowe pozwalają nam na tworzenie oszklonych przestrzeni, które zachwycają swoimi kształtami i gabarytami. Marzysz o ogrodzie zimowym, który powiększy Twój dom lub o fasadzie, która uatrakcyjni budynek? Zaproponujemy Ci rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb i marzeń.
 • System FA 50N

System umożliwia projektowanie i wykonywanie lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych. Sklasyfikowany jest w grupie najlepszych ścian osłonowych dostępnych na rynku pod względem izolacyjności termicznej, akustycznej, wodoszczelności oraz wytrzymałości na obciążenie wiatrem. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań zawartych w systemie możliwe jest swobodne kształtowanie elewacji pod względem geometrycznym i kolorystycznym. Produkt przeszedł badania w europejskim instytucie badawczym.

Zalety

 • możliwość realizacji konstrukcji o zróżnicowanych kształtach i wielkościach zgodnie z wizją architekta,
 • zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi wodoszczelności,
 • izolacyjności cieplnej i przeciwpożarowej,
 • możliwość uzyskania urozmaiconych efektów wizualnych dla ściany osłonowej dzięki bogatej gamie listew maskujących,
 • możliwość gięcia profili,
 • możliwość tworzenia wielu odmian o zróżnicowanych parametrach,
 • możliwość stosowania ogniw fotowoltaicznych,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa AE 1500 wg PN-EN 13830
 • Wodoszczelność klasa RE 1800 wg PN-EN 13830
 • Współczynnik przenikania ciepła
  Uf = od 1,2 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
 • Odporność na obciążenie wiatrem 2400 Pa wg PN-EN 13830
 • Izolacyjność akustyczna
  Rw=53 dB PN-EN ISO 140-3
 • Odporność na uderzenie klasa I5, E5 wg PN-EN 13830
 • Odporność na włamanie RC2, RC3, RC4 wg PN-EN 1627

Dostępne kolory folii

N

Drzwi specjalne

 • Drzwi przeciwpożarowe System TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne. Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami temicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Zalety

 • symetryczna budowa profili,
 • klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200,
 • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
 • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe  (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
 • wypełnienia z szybami jedno i dwukomorowymi,
 • szeroki wybór dostawców szyb przeciwpożarowych,
 • nowe wkłady izolacyjne poprawiające współczynnik przenikania ciepła.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207
 • Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN
  12208
 • Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 oraz wg PN-EN 13501-2:2016-07
 • Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
 • Współczynnik przenikania ciepła
  Uf = od 2,1 W/m2K wg PN-EN ISO 6946
 • Izolacyjnść akustyczna
  Rw=30÷40 dB wg PN-EN ISO 20140-3
 • Aprobata techniczna AT-15-6830/2016

Dostępne kolory folii

 • Drzwi przeciwpożarowe System TM 62EI

System Yawal TM 62EI 30 służy do wykonywania szerokiej gamy przeciwpożarowych ścian oraz drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, które są stosowane jako przegrody przeciwpożarowe zewnętrzne i wewnętrzne. Termoizolowane profile systemu składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładką termiczną. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 23 mm. Środkowa komora profilu wypełniona jest wkładami izolacyjnymi, ogniochronnymi. System TM 62EI objęty jest Aprobatą Techniczną (AT-15-9626/2016).

Zalety

 • Szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne,
 • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
 • optymalna izolacyjność termiczna.

Właściwości użytkowe

 • Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30 wg PN-EN 13501-2:2016
 • Przepuszczalność powietrza klasa A4 wg PN-EN 12152:2004
 • Wodoszczelność klasa RE750 wg PN-EN 12154
 • Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
 • Izolacja akustyczna Rw = 36÷40 dB wg PN-EN ISO 20140-3
 • Aprobata techniczna AT-15-9626/2016
 • Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności
  Sa S200 wg PN-EN 13501-2:2016

Dostępne kolory folii

szary antracytowy

złoty dąb

biały

szary kwarcytowy

szary

orzech

N

Drzwi dymoszczelne

 • System PBI 50N5

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi wahadłowe, okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. Głębokość profilu (50 mm) czyni go jednym z najmocniejszych na rynku w tej grupie. System posiada rozwiązania technologiczne przeniesione z wprowadzonego wcześniej systemu „ciepłego” PI 50N opartego na zawiasach wrębowych. Akcesoria i okucia to wspólna cecha tych systemów. Wprowadzona unifikacja pozwala wykonywać konstrukcje szybko, eliminując przy tym możliwość wystąpienia błędów przy prefabrykacji.

Zalety

 • możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
 • możliwość tworzenia drzwi wahadłowych oraz okien podawczych,
 • możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
 • możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
 • możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach dzięki szerokiej gamie profili (w tym wzmocnionych słupków),
 • możliwość konstruowania drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz,
 • całoszklanych, jedno- i dwuskrzydłowych,
 • możliwość tworzenia zabudowy cało szklanej.
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 1227
 • Siła operacyjna klasa 2 wg PN-EN 12046-2:2001
 • Trwałość mechaniczna klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
 • Dymoszczelność klasa Sa, Sm wg PN-EN 1634-3
 • Izolacyjność akustyczna Rw≤ 38 dB wg PN-EN ISO 10140-3

Dostępne kolory folii

N

Drzwi antywłamaniowe

 • System TM 77HI

System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu przekładek pomiędzy profilami aluminiowymi uzyskano doskonałe wartości izolacyjności termicznej. Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem.

Zalety

 • możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
 • możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach pozwalających na nowoczesne aranżacje elewacji oraz wnętrz,
 • kompatybilność z gamą elementów okuć i sterowania,
 • możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach,
 • możliwość uzyskania doskonałej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie U f = 0,8÷1,5 W/m²K dzięki zastosowaniu w systemie unikalnych rozwiązań izolacyjności termicznej,
 • możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal

Właściwości użytkowe

 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 • Wodoszczelność E900 wg PN-EN 12208
 • Współczynnik przenikania ciepła Uf =0,9÷1,5 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
 • Izolacyjność akustyczna 36 ÷ 45 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Odporność na włamanie RC2, RC3

Dostępne kolory folii

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami.

+ 48 500 148 064